HGP sản xuất ba dòng sản phẩm cho hệ thống Thang máng cáp: Khay cáp, Thang cáp, Máng cáp. Tất cả đều có sẵn với đầy đủ các co – khớp nối và phụ kiện.