Các phần thẳng của máng cáp có đáy kín được gia công từ kim loại tấm không đục lỗ, giúp bảo vệ hoàn toàn khỏi các tác động bên ngoài. Chúng được sử dụng chủ yếu cho cáp điều khiển phức tạp, viễn thông và các loại cáp không sinh nhiệt khác.